WETTPUNKT CITY

Informacija o nagradnim igrama

17.04.2020

Dragi igrači, na temelju članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010), te u skladu s člankom 9. Pravila nagradne igre obavještavamo Vas da su nagradne igre:


- Ladies night, trajanje od 03.02.2020. do 25.06.2020, KLASA: UP/I-460-02/20-01/7 , UR.BROJ: 513-07-21-01-20-2
- Gentlemans night, trajanje od 03.02.2020. do 26.06.2020, KLASA:  UP/I-460-02/20-01/10, UR.BROJ: 513-07-21-01-20-2


koje se priređuju u Automat klubu Wettpunkt City, Zagreb, Slavonska av. 11D privremeno prekinute zbog proglašene pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije te Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020. godine, koja predstavlja stanje više sile tj. okolnosti koju priređivač nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. O nastavku nagradne igre bit ćete na vrijeme obaviješteni na našoj web-stranici, facebook profilu i u prostorima automat kluba. Hvala Vam na razumijevanju!