Nova pravila za vašu sigurnu zabavu

14.05.2020

Nastavno na upute Stožera civilne zaštite RH te ostalih mjerodavnih institucija, u našim ponovno otvorenim klubovima u Rijeci, Splitu i Zagrebu poduzimamo sve mjere kako bi spriječili širenje epidemije COVID-19 koronavirusa i ujedno našim gostima omogućili sigurnu zabavu.

Sve ove mjere jasno su istaknute u našim klubovima te je naše osoblje prošlo dodatnu edukaciju kako bi vam u svakom trenutku moglo biti na raspolaganju i od pomoći.

Više o svemu saznajte u našem videu: